Pozycjonowanie w google, a uwzględnianie jakości

Firmy, które dopiero rozpoczynają działania z zakresu promocji online, mają często problemy z określeniem jakie są ich właściwe cele, a nie jest to prosta kwestia budżetu czy możliwości technicznych.


Pozycjonowanie w google, a marketing internetowy

Wchodzimy teraz w obszar szeregu czynników wpływających pośrednio na powodzenie kampanii, które często są bardzo mocno niedoceniane. Wyobraźmy sobie małą firmę, która ma ograniczony budżet marketingowy, a której witryna internetowa została powierzona osobie o najwyższych kwalifikacjach technicznych w firmie, ale bez dokładnie określonej specjalizacji czy funkcji, a także bez określenia czasu przeznaczonego na poprawę i analizę wyników, jeżeli wskazuje się na pozycjonowanie w google http://mateuszkozlowski.pl/.


W takich warunkach jest dość pewne, ze witryna nie zostanie przygotowana w optymalny sposób a analiza wyników i działania na rzecz ich poprawy będą powierzchowne i mało przydatne w stosunku do rzeczywistych potrzeb. W takiej sytuacji firma ta nie ma środków finansowych, kompetencji i czasu na zrealizowanie zwycięskiej strategii.


W działaniach z zakresu marketingu internetowego wchodzą w grę nie tylko aspekty techniczne, ale także elementy procesowo-organizacyjne, i z tego względu ważne jest wiedzieć, gdzie są ulokowane osoby zajmujące się tymi działaniami. Doświadczenie ma duży wpływ na wyniki, jakie można osiągnąć w działalności online, ale nie wszystkie firmy dysponują - ze względu na swój budżet - potrzebnymi osobami i kompetencjami. Jeszcze raz trzeba więc przypomnieć o konieczności ustalenia, czego potrzeba, i o optymalizacji posiadanych środków.


Już mówiliśmy, że możliwość pozyskiwania informacji w środowisku marketingu internetowego jest jedną z wartości dodanych - jesteśmy wtedy w stanie ustalić, co funkcjonuje, co uległo poprawie i co daje nam więcej wartości. Koncentrowanie się na „ilości” bez uwzględniania jakości otrzymywanych wyników jest bardzo ryzykowne, gdyż powoduje zagrożenie nieefektywnością inwestycji. Natomiast podejście jakościowe - nawet jeśli może dawać gorsze wyniki pod względem ilościowym -jest lepsze, gdyż umożliwia sprawowanie dokładnej kontroli kosztów i efektów finansowych dla każdej pojedynczej operacji.


Operacje z zakresu SEA (search engine advertising) wprowadzają nas na wyższy poziom i zapewniają większą szybkość niż wszystko inne możliwe do zrealizowania w ramach działań z zakresu SEM. Spróbujmy porównać działania z zakresu pozycjonowania naturalnego (SEO) z działaniami z zakresu reklamy poprzez wyszukiwarki (SEA).