Co się dzieje przy niespłaconej pożyczce?

Gdy pożyczyło się pieniądze w firmie finansowej, których się nie spłaca trzeba liczyć się z rozpoczęciem procesu windykacyjnego. Przy braku możliwości spłacenia pożyczki warto jest bezpośrednio skontaktować się z firmą pożyczkową, co pozwala podjąć negocjacje dotyczące spłaty z opóźnieniem.


Windykacja należności w firmach pożyczkowych

Gdy klient nie spłaca zobowiązań finansowych w firmach pożyczkowych rozpoczynają się działania windykacyjne. Obejmują one:

- kontakt telefoniczny,

- wysłanie pism z wypowiedzeniem umowy,

- wizytę windykatora terenowego.

Przy kontakcie telefonicznym z firmy, w której nie spłaciło się pożyczki warto jest podjąć rozmowę. W wielu przypadkach pozwala to uzyskać możliwość spłacania mniejszych kwot.


Mediacje i negocjacje

W coraz większym stopniu windykacja opiera się na podejmowaniu mediacji z klientami niespłacającymi zadłużenia. W ten sposób vivus niespłacona pożyczka może być rozłożona na raty. Oczywiście wiele zależy od indywidualnej sytuacji klienta, który nie spłaca zobowiązania. Jednak negocjacje z firmami finansowymi są znacznie lepszym rozwiązaniem niż czekanie na wejście na drogę sądową.

Gdy działania windykacyjne nie przynoszą rezultaty wówczas firma pożyczkowa wejdzie na drogę sądową. Wiąże się to ze znacznie większymi kosztami dla osoby, która nie spłacała zobowiązania. Do kwoty niespłaconej pożyczki vivus doliczone mogą być dodatkowe koszty postępowania sądowego. Dodatkowo rozpoczyna się egzekucja ze strony komornika, który został wyznaczony przez sąd.